Καλώς ήλΘατε στήν ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ του "CHRISTIAN".

 

testament.jpg (13696 bytes)
Το Συναξάρι της ημέρας


profites.jpg (11401 bytes)
Τάδε λέγει Κύριος


petrahili.jpg (3749 bytes)
Άμφια


paterika.gif (3705 bytes)
Λόγοι Αγίων Πατέρων

sinaxari.jpg (13135 bytes)
Το ανάγνωσμα της ημέρας


ipenolord.jpg (10336 bytes)
Λόγοι του Ιησού Χριστού


potirion.jpg (5912 bytes)
Ιερά Σκεύη


christ.jpg (9628 bytes)
Ακολουθίες Νυχθημέρου

mail.gif (3686 bytes)

diakonia at in dot gr